Spring naar hoofd-inhoud

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een inkomen verzekerd en uitkeert tijdens ziekte, of als je invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering afgesloten door ondernemers of zelfstandigen. De bruto uitkering wordt vaak maandelijks uitgekeerd. De premies zijn overigens fiscaal aftrekbaar voor de belasting.

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Als je arbeidsongeschikt bent dan ben je niet in staat om beroepsarbeid te verrichten. Oftewel je kunt je werk en je werkzaamheden niet meer of niet meer volledig doen. De arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan een lichamelijke of een psychische oorzaak hebben. Of je arbeidsongeschikt bent wordt beoordeeld door de mate waarin je het werk dat je doet niet meer kunt uitvoeren. De overheid bepaald de arbeidsgeschiktheid overigens voornamelijk op basis van de capaciteiten die iemand nog wel heeft en het werk dat iemand nog wel kan doen. Eind 2017 waren trouwens ruim 807.000 mensen arbeidsongeschikt [www.volksgezondheidenzorg.info]

Hoe groot is de kans dat ik arbeidsongeschikt wordt?

De kans om arbeidsongeschikt te worden is een stuk groter dan de meeste ondernemers denken. Volgens het UWV weden in 2017 ruim 47.100 mensen arbeidsongeschikt. Als ZZP'er is de kans op arbeidsongeschiktheid van meer dan 90 dagen ongeveer 50%. Verder heb je ongeveer 14 procent kans dat je langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt wordt. [bron:Adfiz.nl]

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor mensen die niet in loondienst zijn. Deze verzekering is dus bedoeld voor zelfstandigen, zzp-erd, directeur-grootaandeelhouders, DGA's, vrije beroepsbeoefenaren en ook meewerkende partners of echtenoten. Als je dus werkt als zelfstandige, zzp-er, directeur-grootaandeelhouder, DGA, vrije beroepsbeoefenaar of meewerkende partner of echtenoot dan kun je een arbeidsongeschitheidsverzekering afsluiten om je inkomen in geval van ziekte, ongeval of invalliditeit aan te vullen. Voor mensen die in loondienst werkzaam zijn er woonlastenbeschermers, woonlastenverzekeringen en inkomensaanvullingsverzekeringen. Deze zijn dan een aanvulling op je eventuele uitkering op basis van de WGA, WIA of WAO en/of de (gedeeltelijke) loondoorbetaling door de werkgever.

Wat zijn de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid?

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt dan heeft dit meestal grote gevolgen. Uiteraard heeft dit grote persoonlijke gevolgen. Daarnaast heeft dit meestal ook nog eens grote financële gevolgen. Voor veel zelfstandigen zal het inkomen sterk dalen of zelfs stoppen als je arbeidsongeschikt wordt. Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Je moet hier dus zelf iets voor regelen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is één van de mogelijke oplossingen.

Welk inkomen is er verzekerd?

Bij het aanvragen van de AOV bepaal je zelf welk bedrag verzekerd moet worden. Het bedrag dat je verzekerd is het bruto bedrag dat per jaar uitgekeerd wordt. Het verzekerde bedrag is meestal gebaseerd op je gemiddelde bruto jaarinkomen van de afgelopen 3 jaar, tenzij je uiteraard een startende ondernemer bent. Meestal kun je voor de AOV maximaal 80% of 90% van dit inkomen verzekeren. Als je de premies fiscaal wilt aftrekken dan wordt de eventuele uitkering ook belast. Het verzekerde inkomen is dan een bruto inkomen. Als je de premies niet fiscaal in aftrek wilt brengen, dan kun je voor het uit te keren bedrag een netto bedrag verzekeren. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, dan wordt het verzekerde bedrag ook gedeeltelijk door de verzekeraar uitgekeerd.

Hoeveel kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Veel ondernemers denken dat de premie van de arbeidsverzekering heel erg hoog is. De premie van een AOV wordt echter vaak te hoog ingeschat. Er is al een AOV vanaf ongeveer € 10,- per maand. Gemiddeld betaal je ongeveer tussen de 8 en 17% aan premie voor een AOV. Hoe hoog de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is hangt van een aantal factoren af

 • Hoe hoog is je inkomen (het bruto inkomen of resultaat)
 • Hoeveel van je inkomen wil je verzekeren (welk bruto inkomen heb je minimaal nodig)
 • Hoe lang moet de verzekeraar uitkeren (2 jaar, 5 jaar, tot 60 jaar, tot pensioendatum)
 • Welke einddatum wil je voor je AOV
 • Wat is je beroep en wat zijn je werkzaamheden
 • Ga je de premie fiscaal in aftrek brengen of niet
 • Hoe lang kan de wachttijd zijn (na hoeveel dagen start de uitkering)

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor mij geschikt?

Je kunt kiezen uit verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Je moet goed onderzoeken welke AOV het beste bij jou past. Wil je een voordelige tijdelijke uitkering van 2 of 5 jaar? Of wil je een uitgebreide AOV die bijvoorbeeld tot je pensioen uitkeert? Als je onze premie berekend, dan kun je kiezen welke arbeidsongeschiktheidsverzekering jij zou willen en wat de premie is die daar bij hoort.

Hoe zit het met de belastingen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn aftrekbaar als 'uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. Je kunt de AOV eventueel ook via je BV afsluiten. De premies zijn dan als kosten aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Als je de premies hebt afgetrokken, dan zijn de uitkeringen weer belast.

Hoe vraag ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je zelf berekenen en online aanvragen. Hieronder zie je het stappenplan hoe het aanvragen van een AOV werkt.

 1. Vul een aantal gegevens in en klik op 'Premie berekenen'
 2. Selecteer de gewenste soort arbeidsongeschiktheidsverzekering door te klikken op 'Kies AOV'
 3. Om de berekening pe rmail te ontvanen kies je voor 'Mail dit voorstel'
 4. Daarna kun je verder gaan met de aanvraag door te klikken op 'Direct afsluiten'
 5. Vul de gevraagde informatie verder in en klik steeds op 'Volgende'
 6. Uiteraard wil de verzekeraar ook gegevens over je gezondheid vragen. Kies voor 'Ik wil graag gebeld worden door een medewerker van De Amersfoortse' of 'Ik beantwoord zelf de gezondheidsvragen'
 7. Doe  ook de kennistoets om te checken of je voldoene weet van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 8. Stuur de aanvraag digitaal in
 9. Je ontvangt een bevestiging per e-mail en je ontvangt een machtiging voor een machtiging voor een éénmalige incasso van de bemiddelingskosten en een machtiging voor de doorlopende beheerkosten. De kosten worden overigens pas in rekening gebracht als de aanvraag door de verzekeraar is geaccepteerd.
 10. Als de arbeidsongeschiktheidsverzekering is geaccepteerd ontvang je de polis, worden de premies, de eenmalige bemiddelingskosten en de maandelijkse kosten geïncasseerd.

 

Veel gestelde vragen (FAQ) over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Nee, helaas niet. Als zelfstandige, ondernemer of directeur-grootaandeelhouder ontvang je vanuit de overheid geen arbeidsongeschiktheid gerelateerde uitkering. In 2004 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) afgeschaft. Eventueel zou je nog in aanmerking kunnen komen voor een bijstandsuitkering. Om ook in geval van arbeidsongeschiktheid voldoende inkomen te houden kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Nee, deze is niet verplicht. Je mag zelf kiezen wat je met het financiële risico van arbeidsongeschiktheid doet. Je mag hier een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor afsluiten, je mag je inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid opvangen uit je vermogen, als je dat hebt, of je zorgt voor een andere oplossing. Hopen dat je niet arbeidsongeschikt wordt is geen goede oplossing.

Downloads arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Powered by VerzekeringsPlaza.nl