Spring naar hoofd-inhoud

Wat als je arbeidsongeschikt raakt?

De gevolgen als je arbeidsongeschikt raakt hangt er vanaf of je werknemer of ondernemer bent. Als je als werknemer arbeidsongeschikt raakt, ben je in ieder geval (deels) via je werkgever verzekerd voor het ontvangen van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Raak je als ondernemer arbeidsongeschikt, dan ben je niet automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dus dat je geen inkomen ontvangt als je niet kunt werken. Je valt immers niet onder de verzekering van een werkgever. Wel kun je het verzekeren van je inkomen bij arbeidsongeschiktheid zelf regelen.

Raak je als werknemer arbeidsongeschikt

Als je als werknemer arbeidsongeschikt raakt, kan het zijn datje na verloop van tijd weer terug komt op de werkvloer enje eigen werk weer oppakt. Maar het kan ook zijn dat er moet worden gekeken naar een andere (passende) functie of dat het helemaal niet meer mogelijk is om te werken. In welke mate je ook arbeidsongeschikt bent verklaard, je bent in ieder geval (deels) via je werkgever verzekerd voor het ontvangen van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat als je werknemer bent...

  • ...en je wordt ziek

Werk je in loondienst en word je ziek, dan val je de eerste twee jaar van je ziek zijn onder de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Jouw werkgever moet jou in deze periode 70% van je loon doorbetalen. Ben je tijdens deze periode zonder onderbreking ziek geweest, dan kan het zijn datje (deels) arbeidsongeschikt wordt verklaard en je aanspraak kunt maken op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA kent twee soorten uitkeringen:
- Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA): als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent
- Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): alsje volledig arbeidsongeschikt bent
Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate je arbeidsongeschikt bent en of en onder welke uitkering je komt te vallen.
Je bent minder dan 35% arbeidsongeschikt┬╗ Je ontvangt geen uitkering
- Je wordt 35 - 80% arbeidsongeschikt verklaard ┬╗ Je valt onder de WGA-uitkering
- Je wordt voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard┬╗ Je valt onder de IVA-uitkering

  • ...en je wordt arbeidsgeschikt verklaard

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je geen uitkering. Je blijft dan in principe in dienst bij je werkgever. Dat kan zijn in een aangepaste functie of op een aangepaste werkplek. Samen met je werkgever zoek je naar een nieuwe werksituatie.

  • ...en je raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Ben je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kun je in principe in dienst blijven bij je werkgever. De WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) vult dan je inkomsten aan. Samen met je werkgever bekijk je welke mogelijkheden er voor je zijn binnen het bedrijf. Zijn er geen mogelijkheden, dan kunje werkgever een ontslagprocedure starten. Eventueel kun je dan in aanmerking komen voor een WW-uitkering.

  • ...en je raakt volledig arbeidsongeschikt?

Word je voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan ben je volledig arbeidsongeschikt. Je hebt in dat geval recht op een IVA-uitkering (lnkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en ontvangt 75% van je laatstverdiende loon. Wel geldt hierbij een maximum dagloon. Het kan zijn dat je gezondheid in de loop der tijd verbetert. Je krijgt dan een herbeoordeling waaruit kan blijken dat je weer (gedeeltelijk) kunt werken. Mocht dit het geval zijn, dan kom je te vallen onder de WGA-uitkering.

  • ...en je wilt je inkomen verzekeren?

Alsje arbeidsongeschikt raakt, ontvang je minder loon en ontstaat er dus een gat in je inkomen. Je kunt ervoor kiezen om je uitkering aan te vullen via een aanvullende verzekering. Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk om je WGA-uitkering aan te vullen. Wel zit er veel verschil in de verzekeringen. Sommige keren een vast verzekerd bedrag uit, andere vullen je inkomen aan tot een bepaald percentage. Omdat je in loondienst werkt, is de verzekering meestal gerelateerd aan je werkgever. Informeer goed naar de mogelijkheden.

Raak je als ondernemer arbeidsongeschikt

Raak je als ondernemer arbeidsongeschikt, dan kan het zijn dat je je eigen beroep niet meer kunt uitvoeren en iets heel anders moet gaan doen. Misschien zijn er mogelijkheden binnen je eigen bedrijf om een andere taak uit te voeren, maar het kan ook zijn dat je volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Voor jou als ondernemer ben je niet automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dus dat je geen inkomen ontvangt als je niet kunt werken. Je valt immers niet onder de verzekering van een werkgever. Wel kun je het verzekeren van je inkomen bij arbeidsongeschiktheid zelf regelen.
Wat als je ondernemer bent...

Wat als je ondernemer bent...

  • ...en je wordt ziek

Alsje als ondernemer ziek wordt, heb je geen recht op een uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dat betekent dus dat je als ondernemer (tijdelijk) zonder inkomsten zit.

  • ...en je raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Je kunt tijdelijk arbeidsongeschikt zijn en na verloop van tijd weer volledig aan het werk gaan, bijvoorbeeld bij een gebroken been of wanneer je zwanger bent. Maar het kan ook zijn dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft. Misschien kun je in dat geval nog voor een deel je eigen werk uitvoeren en minder uren gaan werken. Het kan ook zijn dat het niet meer lukt om je eigen beroep uit te oefenen. In dat geval zal je moeten kijken naar andere mogelijkheden. Misschien kun je een andere functie uitoefenen, binnen je eigen bedrijf of ergens anders. Het is je eigen verantwoordelijkheid als ondernemer om dit op te vangen.

  • ...en je raakt volledig arbeidsongeschikt?

Raakje volledig arbeidsongeschikt, dan geldt dat je als ondernemer niet automatisch recht hebt op een uitkering. Ben je niet verzekerd, dan ontvang je geen inkomen. Bepaal vooraf het risico dat je loopt als jouw inkomen door arbeidsongeschiktheid komt to vervallen. Wil jij je verzekeren zodat je ook in het geval van arbeidsongeschiktheid verzekerd bent van een inkomen? Lees hier meer over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

  • ...en je kunt je eigen bedrijf laten doordraaien?

Het kan zijn dat je een eigen bedrijf hebt dat kan blijven bestaan, ondanks dat jij niet meer kunt werken. Kijk goed of je voldoende inkomen uit je eigen bedrijf kunt halen.

  • ...en je wilt je inkomen verzekeren

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je je als zelfstandige verzekeren voor de financiele gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Je wilt er immers wel zeker van zijn dat je je vaste lasten kunt blijven betalen. Raakje (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan ontvang je met deze verzekering alsnog een (aanvulling op je) inkomen.

Wil je een arbeidsongeschiktheidsverzekering laten afsluiten, dan moet je veel keuzes maken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is namelijk maatwerk en er zijn veel verschillende verzekeraars. Bereid je daarom goed voor op het advies dat je kunt krijgen over je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bepaal vooraf wat je nu eigenlijk wilt verzekeren. Laat je vervolgens goed adviseren over wat mogelijk is binnen jouw eisen en wensen of maak zelf een berekening via deze website.

Let erop dat er tussen de verzekeringen grote verschillen in voorwaarden en premies zijn. De arbeidsongeschiktheidsverzekering die voor jou het meest geschikt is, hangt vooral of van je eigen wensen.

Bron: FinFin van Adfiz